Gạt mưa có xương dành cho kính lái

Mã sản phẩm

Mã sản phẩm
Length
63 610
610 mm / 24"
63 750
750 mm / 29,5"
85 750
750 mm / 29,5"
 • Gạt mưa có xương

Gạt mưa không xương

Mã sản phẩm

Mã sản phẩm
Length
AT 750
750 mm / 29,5"
AT 800
800 mm / 31,5"
 • Gạt mưa không xương Bosch 1
 • Gạt mưa không xương Bosch 2
 • Gạt mưa không xương Bosch 3
 • Gạt mưa không xương có lỗ Champion / Trico / Bosch / Toyota / Honda
 • Lưỡi gạt mưa cao su Honda kiểu cũ
 • Gạt mưa không xương Bosch xuất xứ từ Trung Quốc

Dyna

Mã sản phẩm

Mã sản phẩm
Length
ATDY 700
700 mm / 27,5"
 • Dyna 1
 • Dyna 2

Valeo/SWF

Mã sản phẩm

Mã sản phẩm
Length
AT 750
750 mm / 29,5"
Spoiler750
750 mm / 29,5"
 • Gạt mưa không xương Valeo/Spoiler 1
 • Gạt mưa không xương Valeo/Spoiler 1

Hybrid

Mã sản phẩm

Mã sản phẩm
Length
Hybrid 750T
750 mm / 29,5"
 • Hybrid

Xe Buýt

Mã sản phẩm

Mã sản phẩm
Length
63 750
750 mm / 29,5"
85 750
750 mm / 29,5"
85 800
800 mm / 31,5" (Bus)
85 1050
1050 mm / 41,3"
 • Truck
 • Xe Buýt
 • Gạt mưa có xương

Gạt mưa có xương kính sau xe

Mã sản phẩm

Mã sản phẩm
Length
63 610
610 mm / 24"
 • Gạt mưa có xương kính sau xe

Gạt mưa không xương

Mã sản phẩm

Mã sản phẩm
Length
AT 750
750 mm / 29,5"
 • Gạt mưa không xương kính sau xe

Gạt mưa kính sau xe cho các dòng xe châu Á

Mã sản phẩm

Mã sản phẩm
Length
AS42
420 mm / 16.5"
 • Gạt mưa kính sau xe cho các dòng xe châu Á

Gạt mưa kính sau xe

Mã sản phẩm

Mã sản phẩm
Length
63 610
610 mm / 24"
 • Gạt mưa kính sau xe